Dlaczego edukacja muzyczna w szkole jest ważna?

Wychowanie muzyczne jest ważne w naszych szkołach.  A jednak wydaje się, że w dzisiejszych czasach jest ona realizowana w coraz mniejszym stopniu w wielu systemach szkolnych. Niestety, wiele szkół zaczęło wykluczać muzykę ze swoich programów nauczania, aby zrobić miejsce dla innych przedmiotów.

Muzyka jest niezwykle ważnym przedmiotem do nauki dla wszystkich dzieci i może prowadzić do lepszego rozwoju mózgu, zwiększenia więzi międzyludzkich, a nawet łagodzenia stresu. Ponieważ muzyka jest usuwana ze szkół, dzieci nie będą już otrzymywać tych korzyści, chyba że zapiszą się na prywatne lekcje, co jest zbyt kosztowne dla niektórych rodzin, aby sobie na to pozwolić.

Dlaczego powinienem chodzić do szkoły?

Muzyka stymuluje rozwój mózgu u śpiewających dzieci.

Różne badania wykazały, że zaangażowanie w muzykę może prowadzić do poprawy rozwoju mózgu u dzieci. Wyniki badania przeprowadzonego na Uniwersytecie Northwestern wykazały lepsze przetwarzanie neuronalne u studentów, którzy grali na instrumencie muzycznym, w porównaniu do studentów, którzy po prostu słuchali muzyki. To badanie pokazuje, jak ważna jest edukacja muzyczna, a nie tylko włączanie muzyki w tle, kiedy uczniowie pracują na innych przedmiotach. Inne badania również wykazały wzrost punktów IQ u dzieci, które zajmowały się muzyką. W zestawieniu z uczniami, którzy nie brali żadnych lekcji muzyki, uczniowie zaangażowani muzycznie mieli większą poprawę w podtestach IQ, wynikach indeksu i standaryzowanej miary osiągnięć akademickich.

Edukacja muzyczna jest również świetnym sposobem na zwiększenie umiejętności czytania ze zrozumieniem u dzieci. Inne badanie, które również zostało przeprowadzone również na Uniwersytecie Northwestern, wykazało, że uczniowie, którzy aktywnie uczestniczyli w zajęciach muzycznych, mieli lepsze zdolności przetwarzania mowy oraz wyższe wyniki w czytaniu niż dzieci, które nie były włączone. Czytanie jest ważną umiejętnością, którą powinny rozwijać wszystkie dzieci, ponieważ jest ona potrzebna do wszystkich przedmiotów. Nawet przedmioty, które nie są związane z literaturą angielską będą wymagały czytania. Na przykład, zadania matematyczne wymagają doskonałej umiejętności czytania ze zrozumieniem, aby odpowiedzieć na nie poprawnie.

1 thought on “Dlaczego edukacja muzyczna w szkole jest ważna?”

Leave a Comment

Przewiń do góry