Doświadczenie zawodowe a wykształcenie, które z nich daje pracę?

Jest to dyskusja tak stara, jak samo szkolnictwo wyższe: Co liczy się najbardziej, jeśli chodzi o zdobycie pracy? Czy wyższy stopień naukowy pozwoli Ci stanąć u progu kariery, czy też bardziej liczy się Twoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe? A poza samym zdobyciem pracy, czy Twoje doświadczenie lub wykształcenie będzie lepiej służyć Ci pod względem utrzymania zatrudnienia, rozwoju kariery i zarabiania dobrego życia przez kolejne dziesięciolecia? Oto, co pokazują dowody.

Poziom wykształcenia i dochody są ze sobą ściśle skorelowane – wyższe stopnie naukowe zazwyczaj prowadzą do wyższych wynagrodzeń.

Lepiej wykształceni pracownicy mają również niższe wskaźniki bezrobocia.

Wyższe wykształcenie jest szczególnie ważne dla osób na początku kariery zawodowej. W miarę postępów, doświadczenie zawodowe i zdobywanie nowych umiejętności może nabrać dodatkowego znaczenia.

Poziom wykształcenia i dochody są ze sobą ściśle skorelowane – wyższe stopnie naukowe zazwyczaj prowadzą do wyższych wynagrodzeń.

Lepiej wykształceni pracownicy mają również niższe wskaźniki bezrobocia.

Wyższe wykształcenie jest szczególnie ważne dla osób na początku kariery zawodowej. W miarę postępów, doświadczenie zawodowe i zdobywanie nowych umiejętności może nabrać dodatkowego znaczenia.

Reasumując i wykształcenie i doświadczenie jest tak samo ważne w procesach rekrutacji. Oba te pojęcia wzajemnie się uzupełniają. Wniosek nasuwa się sam- warto zdobywać stopnie naukowe.

1 thought on “Doświadczenie zawodowe a wykształcenie, które z nich daje pracę?”

Leave a Comment

Przewiń do góry